Winkelmand bijgewerkt
Getrouwheidstegoed is toegepast
Product toegevoegd aan verlanglijst
Product verwijderd van verlanglijst
Om je Verlanglijst bij te werken moet je eerst inloggen.
Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de gewenste actie.
"Superb"

Algemene voorwaarden

Hoe de site te gebruiken en waar u op moet letten wanneer u door de pagina's van de Worlds' End Comics-site navigeert.

Worlds' End Comics biedt hun diensten aan u aan onder de volgende voorwaarden. Als u Worlds' End Comics bezoekt of hier winkelt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door. Als je je zorgen maakt over privacy bij Worlds 'End Comics, neem dan contact met ons op met een uitgebreide beschrijving en we zullen proberen het op te lossen. Ons bedrijf verandert voortdurend en onze Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden zullen ook veranderen. Vandaar dat u onze website regelmatig moet controleren om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen. Tenzij anders vermeld, is onze huidige privacyverklaring van toepassing op alle informatie die we over u en uw account hebben. We staan ??echter achter de beloften die we doen en zullen ons beleid en onze praktijken nooit wezenlijk veranderen om ze minder veilig te maken voor klantinformatie die in het verleden is verzameld met of zonder de toestemming van de getroffen klanten.

 

Onze winkel

Worlds' End Comics is in de eerste plaats een fysieke winkel en doet zijn zaken via een fysieke locatie en op het internet. Wij streven ernaar onze klanten een optimale service te bieden, gebruikmakend van de best mogelijke middelen. Als u ons persoonlijk wilt bezoeken, kunt u alle informatie vinden in het contactgedeelte van de site. We zullen je zeker verwelkomen als je ervoor kiest om ons ter plekke te bezoeken.

 

Auteursrechten

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, zijn het eigendom van Worlds' End Comics of hun respectieve eigenaars en worden beschermd door internationale auteursrechtwetten. Ze mogen niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gepresenteerd, gewijzigd, opgeslagen voor herhaald gebruik, ingelijst in andere websites etc., noch geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze zonder schriftelijke toestemming van Worlds' End Comics.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

 

Auteursrecht: specifieke leverancier handelsmerk en auteursrechtelijke aanduiding :

  • Diamond Comics Distributor: Afbeeldingen afkomstig van de Diamond Comics website zijn © Diamond Comics Distributors, Inc. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en handelsmerken die met toestemming worden gebruikt met als enig doel reclame te maken voor producten die door Diamond zijn verkocht aan Worlds 'End Comicshop. Deze website is niet-officieel en wordt niet ondersteund door Diamond Comics. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Diamond Comics of de uitgevers die de goederen aan Diamond leveren. Geen afbeeldingen mogen worden gekopieerd of verspreid zonder toestemming van Diamond Comics.

  • Afbeeldingen afkomstig van de Privateer Press-website zijn © 2001-2011 Privateer Press, Inc. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en handelsmerken die met toestemming worden gebruikt. Deze website is niet-officieel en wordt niet goedgekeurd door Privateer Press.

 

Vrijwaring

Deze site wordt geleverd door Worlds' End Comics op een "zoals het is" en "volgens voorraad" basis. Worlds' End Comics biedt geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de site, de inhoud, informatie, artikelen of materialen op deze site. Voor zover toegestaan ??door toepasselijke wetgeving, wijst Worlds' End Comics alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Worlds' End Comics is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website, inclusief maar niet beperkt tot, directe, indirecte en gevolgschade.

 

Privacy

Lees ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan Worlds' End Comics, om onze werkwijzen te begrijpen.

 

Leeftijd

Worlds' End Comics verkoopt geen producten aan minderjarigen. Wij verkopen enkel producten aan volwassenen. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je Worlds' End Comics alleen gebruiken met de toestemming van een ouder of voogd. Artikelen die worden verkocht op de Worlds' End Comics-site zijn over het algemeen bedoeld voor mensen die 15 jaar of ouder zijn. Als u artikelen van Worlds' End Comics koopt, die een indicatie van een bepaalde leeftijd bevatten; hetzij op het artikel zelf, hetzij op de website, door het te bestellen erkent u impliciet dat u ten minste 18 jaar of ouder bent. Daarom wijst Worlds' End Comics, voor zover toegestaan ??door toepasselijke wetgeving, alle garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaalde leeftijdsgroep af. Worlds' End Comics is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van deze goederen door kinderen die niet de juiste leeftijd hebben zoals aangegeven op de site en/of op de artikelen.

 

Jouw account

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer en stemt u ermee in de verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Worlds' End Comics behoudt zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren. Worlds' End Comics behoudt zich ook het recht voor om bestellingen te weigeren, te wijzigen of te splitsen en/of naar eigen inzicht samen te voegen. U ontvangt per e-mail bericht over alle wijzigingen aan uw bestellingen.

 

Elektronische communicatie

Wanneer u Worlds' End Comics bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om communicatie van ons elektronisch te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van kennisgevingen op deze site. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk van aard is.

 

Productomschrijvingen

Worlds' End Comics biedt zoveel mogelijk dezelfde informatie die ze krijgt van de leveranciers die het goederen leveren. Sommige beschrijvingen of informatie kunnen veranderen voordat het product daadwerkelijk beschikbaar is. Deze veranderingen zijn meestal kleine wijzigingen. Worlds' End Comics zal zijn best doen om de informatie bij te werken zodra deze beschikbaar is. Als er geen informatie wordt verstrekt, kunt u proberen de informatie op te zoeken op de site van de respectieve uitgevers die in het productbestand worden vermeld.

 

Prijsaanduiding

De prijs die op de website wordt vermeld voor alle producten die op voorraad zijn, vertegenwoordigt de prijs die u betaalt voor het artikel dat u bestelt. Voorbestellingen hebben een geschatte prijs volgens de valutaconversie op het moment van uploaden. De werkelijke prijs wordt alleen bepaald op het moment dat het product daadwerkelijk wordt geleverd in onze winkel. De prijs voor online producten en de prijs in de fysieke winkel zijn hetzelfde. Wij geloven in eerlijke en gelijke prijzen voor alle klanten. In alle andere gevallen wordt er duidelijk omschreven dat het gaat om en uitzondering.

 

Andere bedrijven

In bepaalde omstandigheden kan Worlds' End Comics links naar sites van gelinkte bedrijven en bepaalde andere bedrijven bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren en we bieden geen garanties met betrekking tot het aanbod van deze bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Worlds' End Comics aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, het product en de inhoud van al deze en andere derden. U dient hun privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen.

 

Beoordelingen, opmerkingen, communicatie en andere inhoud

Ingelogde bezoekers kunnen reageren, op producten stemmen, twitteren, liken en doorzenden van links naar producten; en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden is of aanstootgevend is en niet bestaan ??uit of bevatten van softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële werving, kettingbrieven, bulk mailings of elke vorm van "spam". U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit, of op andere wijze misleiden met betrekking tot de herkomst van de inhoud. Worlds' End Comics behoudt zich het recht (maar niet de plicht) voor om dergelijke inhoud te verwijderen of bewerken. Worlds' End Comics beoordeelt de geposte inhoud regelmatig, maar controleert niet regelmatig de bronnen van deze inhoud. Als je inhoud post of materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleen je Worlds' End Comics een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk recht om afgeleide werken te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te creëren. verspreiden en weergeven van dergelijke inhoud over de hele wereld in alle media. U verleent Worlds' End Comics het recht om de naam te gebruiken die u in verband met dergelijke inhoud indient, als zij dat willen. U verklaart en garandeert dat u de volledige rechten op de inhoud die u plaatst bezit of beheert; dat de inhoud juist is; dat gebruik van de door u geleverde inhoud niet in strijd is met dit beleid en geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit; en dat je Worlds' End Comics zult vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud die je aanlevert. Worlds' End Comics heeft het recht, maar niet de plicht om activiteiten of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. Worlds' End Comics neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud geplaatst door u of een derde partij.

 

Aankopen via de website :

Uw herroepingsrecht uitoefenen bij een aankoop via de WEBshop

Wanneer u via de webshop goederen koopt, is dat een aankoop op afstand.

Er is bij het tot stand komen van de koop geen fysiek contact tussen koper en verkoper. De transactie verloopt via een op afstand georganiseerd verkoopsysteem.

Wat u moet weten

Bij een aankoop op afstand hebt u als consument recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

De termijn gaat in op de dag na de levering van het goed.

U hebt het recht de ontvangen goederen te keuren zoals u dat in de winkel zou doen.

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen en de goede werking van de goederen na te gaan.

Dozen die in folie zaten dienen ongeopend in de oorspronkelijke plastic folie te worden geretourneerd..

Blisters allerhande dienen ongeopend te worden geretourneerd.

Boeken dienen ongelezen en ongeopend te worden geretourneerd, indien deze in plastic folie zitten dienen die zo te worden geretourneerd.

Terugzending

Als u gebruikmaakt van het herroepingsrecht, moet u de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen. 

U betaalt de kosten voor het veilig retourneren van de goederen.

Terugbetaling

Nadat de goederen terugbezorgd zijn en gecontroleerd zijn op hun goede staat doen wij de terugbetaling.

 

 

null
null